STRT
Kalba_

Įmonės politika

Vizija

Tapti labiausiai skaitmeninta inžinerine įmone Lietuvoje metalo apdirbimo sektoriuje.

Misija

Siekti užsibrėžtos vizijos atsižvelgiant į įmonės darbuotojų, akcininkų bei klientų poreikius ir reikalavimus.

Įmonės vadovybė įsipareigoja

Sudaryti darbo aplinką, atitinkančią dirbančių asmenų poreikius, kad vyktų kokybiškas ir našus darbas, užtikrinantis socialines garantijas, geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.

Investuoti į aplinkos apsaugos, kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą, nuolatinį tobulinimą ir aplinkos taršos mažinimą.

Užtikrinti visų darbuotojų įsitraukimą į esamą įmonės politiką, ugdyti darbuotojų supratingumą ir atsakomybę už aplinkos apsaugą tiek darbo vietoje, tiek už jos ribų.

Laikytis įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų reikalavimų.

Nuolatos tobulinti, bei gerinti vadybos sistemas, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo. Nustatyti, įvertinti ir vykdyti organizacinių rodiklių stebėjimą.

Diegti naujas technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, bei mažinančias CO2 emisijas įmonės veikloje. Taupiai, racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, mažinti žaliavų sunaudojimą gamybos procesuose, atsakingai tvarkyti ir rūšiuoti susidariusias atliekas. Pasirinkti naudoti sertifikuotą žaliąją elektros energijos.

es-projects-image
Forge LT 2024